Menu

Tim Berners-Lee, grondlegger van het Internet, en de Toekomst

28ste verjaardag van het World Wide Web

Een artikel geschreven door Tim Berners-Lee (Wiki), vertaald van het orgineel van de World Wide Web Foundation (12 maart 2017). De ontwikkelingen van het World Wide Web, en hoe we ervoor moeten zorgen dat het een platform is dat de gehele mensheid ten goede komt.

Tim Berners-Lee

Drie uitdagingen voor het web, volgens de uitvinder:

Vandaag is 28 jaar geleden dat ik mijn oorspronkelijke voorstel voor het world wide web heb ingediend. Ik stelde me het web voor als een open platform dat iedereen in staat zou stellen om overal informatie te vinden, toegang tot mogelijkheden te delen en samen te werken over geografische en culturele grenzen heen. In veel opzichten heeft het web voldaan aan deze visie, al is het een steeds terugkerend gevecht om het open te houden. Maar in de afgelopen 12 maanden, heb ik mij steeds meer zorgen gemaakt over drie nieuwe trends, waarvan ik denk dat we die moeten aanpakken, zodat het web om zijn ware potentieel als een instrument dat de hele mensheid ten goede komt behoud.

1) Wij hebben de controle over onze persoonlijke gegevens verloren

Het huidige business model voor vele websites biedt gratis content in ruil voor persoonlijke gegevens. Velen van ons gaan akkoord met deze condities - zij het vaak door het aanvaarden van de lange en verwarrende voorwaardes - maar in wezen vinden we het niet erg dat er informatie wordt verzameld in ruil voor gratis diensten. Maar, we negeren een valstrik. Omdat onze data wordt opgeslagen in data centers buiten ons zicht, en we geen directe controle over deze gegevens hebben, kunnen wij niet kiezen hoe en met wie we deze data delen. Wat meer is, we hebben vaak geen enkele manier om te melden aan bedrijven welke gegevens we liever niet delen - in het bijzonder met derde partijen - de "Voorwaarden en Condities" zijn alles of niets.

Deze wijdverspreide gegevensverzameling door bedrijven heeft ook andere gevolgen. Door (gedwongen) samenwerking van bedrijven met overheden, gaan de overheden steeds meer kijken naar onze online gedrag, en voeren extreme wetten in die op onze rechten op privacy ver voorbij gaan. In repressieve regimes, is het makkelijk om de schade die kan worden veroorzaakt te zien - bloggers kunnen worden gearresteerd of gedood, en politieke tegenstanders kunnen worden gecontroleerd. Maar ook in landen waar we geloven dat regeringen het beste voorhebben met hun burgers, gaat het onderscheppen van data veel te ver. Het creeert een chilling effect op de vrijheid van meningsuiting en stopt het web om te worden gebruikt als een ruimte om belangrijke onderwerpen aan te spreken, zoals gevoelige gezondheidskwesties, seksualiteit of religie.

2) Het is te gemakkelijk om desinformatie te verspreiden op het web

Tegenwoordig vinden de meeste mensen nieuws en informatie op het web door middel van slechts een handvol social media sites en zoekmachines. Deze sites verdienen meer geld als we klikken op de links die ze ons laten zien. En, ze kiezen wat ze ons tonen op basis van algoritmen die leren van onze persoonlijke gegevens die ze voortdurend oogsten. Het netto resultaat is dat deze sites inhoud tonen waarvan ze denken dat we op klikken - wat betekent dat verkeerde informatie, of 'fake nieuws', ontworpen zodat het verrassend en schokkend is, of een beroep op onze vooroordelen doet, zich kan verspreiden als een lopend vuurtje. En door het gebruik van data wetenschap en legers van bots, kunnen mensen met slechte bedoelingen het systeem beinvloeden om verkeerde informatie te verspreiden voor financieel of politiek gewin.

3) Online Politieke reclame moet transparant en inzichtelijk zijn

Online Politieke reclame is snel een geavanceerde industrie geworden. Het feit dat de meeste mensen hun informatie van maar een paar platformen krijgen en de toenemende complexiteit van de algoritmen puttend uit de rijke verzamelingen van persoonsgegevens, betekent dat politieke partijen nu bouwen aan advertentie campagnes, rechtstreeks gericht op individuele gebruikers (groepen). Een bron zegt dat tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 2016 elke dag maar liefst 50.000 variaties van advertenties op Facebook werden getoond, een bijna onmogelijke situatie om te controleren. En er zijn suggesties dat sommige politieke advertenties - in de VS en over de hele wereld, worden gebruikt om op onethische manieren, door bijvoorbeeld kiezers te wijzen op nep-nieuws-sites, of te zorgen dat men bij de stembureaus wegblijft. Gerichte reclame kan een "partij" geheel andere, mogelijk tegenstrijdige dingen voor verschillende groepen laten zeggen. Is dat democratie?

Complexe Problemen

Dit zijn complexe problemen en de oplossingen zullen niet eenvoudig zijn. Maar een paar wegen naar vooruitgang zijn al duidelijk. We moeten samenwerken met web bedrijven om een evenwicht te creeren, zodat op een eerlijke manier de controle over persoonlijke data terugkomt in de handen de gebrukers van het Internet. Onder andere door de ontwikkeling van nieuwe technologie, zoals persoonlijke "data pods" als dat nodig is, en het verkennen van alternatieve verdienmodellen, zoals abonnementen en microbetalingen. We moeten vechten tegen de regering met vergaande surveillance wetten, onder meer door de rechter indien nodig. We moeten de desinformatie terug dringen door poortwachters, zoals Google en Facebook, aan te moedigen om hun inspanningen om het probleem te bestrijden voort te zetten, terwijl we de vorming van een centrale organen om te beslissen wat waar is of niet, uit de weg gaan. We hebben meer transparantie nodig over algoritmes, zodat we kunnen begrijpen hoe belangrijke beslissingen worden gemaakt die invloed hebben op ons leven, en misschien een reeks gemeenschappelijke beginselen. We moeten dringend de "blinde internet vlek" verwijderen bij de regulering van politieke campagnes.

Web Foundation

Door ons team van de Web Foundation zal worden gewerkt aan veel van deze kwesties als onderdeel van onze nieuwe vijfjarenstrategie - onderzoek naar de problemen in meer detail, het bedenken van een proactieve oplossingen beleid, en coalities vormen om vooruitgang te boeken in de richting van een web dat gelijk is en kracht en kansen voor iedereen geeft. Ik verzoek u dringend om ons werk echter te ondersteunen en dat kunt u - door het verspreiden van het woord, het bijhouden van de druk op bedrijven en overheden of door het maken van een donatie. We hebben ook een directory van andere digitale rechten organisaties over de hele wereld om te verkennen en u kunt overwegen deze te ondersteunen.

Bijdragen aan een beter Web

Ik kan het web hebben uitgevonden, maar jullie hebben allemaal hebben bijgedragen tot het maken van wat het web nu is. Alle blogs, posts, tweets, foto's, video's, programma's, webpagina's en meer vertegenwoordigen de bijdragen van miljoenen over de hele wereld, het bouwen van onze online community. Alle soorten mensen hebben geholpen, politici die vechten om het web open te houden, normalisatie-instellingen zoals W3C voor het verbeteren de kracht, de toegankelijkheid en de veiligheid van de technologie, en mensen die hebben geprotesteerd in de straten. In het afgelopen jaar hebben we gezien dat Nigerianen protesteren tegen een social media wetsvoorstel dat de vrijheid van meningsuiting online zou hebben belemmerd, verontwaardiging en protesten tegen regionale internet afsluitingen in Kameroen en grote publieke steun voor netneutraliteit in zowel India en de Europese Unie.

 

Het heeft ons allemaal meegenomen naar het huidige web, en nu is het aan ons allen om aan het web te bouwen wat we willen - voor iedereen. Als u graag meer betrokken wilt zijn, wordt dan lid van onze mailinglijst, geef een donatie, of doneer aan een van de organisaties die werken aan deze kwesties over de hele wereld.

Sir Tim Berners-Lee
Web Foundation, 12 maart, 2017

 

UP